Prémium a részvényeken

A törzsrészvény prémiuma a részvényrész névértékének és az árnak a különbsége, amelyen egy vállalkozás eladja a részvényt a befektetőknek. A névérték a részvénybizonyítványra nyomtatott névérték; általában meglehetősen kicsi, részvényenként 0,01 dollár közös összeg. Például, ha az ABC Company eladja a törzsrészvények egy részét egy befektetőnek 10 dollárért, és a részvény névértéke 0,01 dollár, akkor a törzsrészvény prémiuma 9,99 dollár.

Ezt a prémiumot ritkán rögzítik egy ilyen nevű számlán. Ehelyett gyakrabban a névértéket meghaladó fizetett tőke elnevezésű számlán vezetik. A kiegészítő befizetett tőke nevű számlán is rögzíthető. A számla a mérleg sajáttőke részében jelenik meg. Az eredménykimutatásban nem jelenik meg.

Amikor a részvényekkel az utánpiacon (például tőzsdén) kereskednek a befektetők, nincs hatással a kibocsátó egységre, mivel az nem vesz részt a kereskedelemben.