Felhasználási jogú eszköz

A használati jog eszköze a lízingbevevő azon joga, hogy egy eszközt a lízing időtartama alatt felhasználjon. Az eszközt a lízingkötelezettség kezdeti összegeként számolják, hozzáadva a lízingbeadónak a lízing kezdete előtt teljesített esetleges lízingdíjakat, hozzáadva a felmerült kezdeti közvetlen költségeket, levonva a kapott lízingösztönzőket.

A használati jogú eszköz amortizációs időszaka a lízing kezdetétől a lízing időtartamának végéig, vagy az eszköz hasznos élettartamának végéig terjed. Kivételt képez az az eset, amikor ésszerűen biztos, hogy a lízingbevevő él az opcióval az eszköz megvásárlására, amely esetben az amortizációs időszak az eszköz hasznos élettartamának végéig tart.

Ha a használati jog eszközének értékvesztését állapítják meg, akkor az értékvesztést azonnal elszámolják, ezáltal csökkentve az eszköz könyv szerinti értékét. Későbbi értékelését az értékvesztési ügylet után közvetlenül elszámolt könyv szerinti értékként számítják ki, levonva a későbbi halmozott amortizációt.

A lízing megszűnésekor a használati jog eszköze és a kapcsolódó lízingkötelezettség törlésre kerül a lízingbevevő könyveiből. A két összeg közötti különbséget akkoriban nyereségként vagy veszteségként kell elszámolni.