A feladó és a címzett közötti különbség

A szállítási folyamat magában foglalja az áruk feladótól a címzettnek történő elküldését. A címzett feladata, hogy ezután az árukat eladja egy független harmadik félnek. A végső értékesítésig a feladó továbbra is megőrzi az áruk tulajdonjogát. Például egy művész megállapodott egy galériával, hogy eladja festményeit. A művész a feladó, a galéria a címzett. Amikor a galéria elad egy festményt, a művész tulajdonjogát átruházza a festmény vásárlójára. A vevő kifizeti a galériát a festményért, a galéria kivonja a jutalékát, majd a fennmaradó összeget továbbítja a művésznek. Ez a következő különbségeket eredményezi a két entitás között:

  • Szállítási dokumentumok . A feladó a feladó, a címzett pedig a címzett.

  • Tulajdonjog . A feladó az áruk kezdeti tulajdonosa, míg a címzett egyszerűen ügynök lehet, tulajdonképpen nem veszi át az áruk tulajdonjogát. Ez azt jelenti, hogy a feladó mindaddig nyilvántartást vezet a feladott készletről, amíg az árut végül harmadik félnek el nem adják.

  • Fizetés . A feladó mindaddig megőrzi az áruk tulajdonjogát, amíg a címzettől fizetést nem kapnak.