Névleges számla

A névleges számla egy olyan számla, amelyen a könyvelési tranzakciókat egy pénzügyi évben tárolják. A pénzügyi év végén ezen számlák egyenlegei állandó számlákra kerülnek. Ezzel visszaállítja a nominális számlák egyenlegét nullára, és felkészíti őket arra, hogy a következő pénzügyi évben új tranzakciókat fogadjanak el. A névleges számlákat a következő típusú tranzakciók számviteli tranzakcióinak összegyűjtésére használják, amelyek mind szerepelnek az eredménykimutatásban:

  • Bevételek

  • Költségek

  • Nyereség

  • Veszteség

Így a szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, az eladott áruk költsége és az eszköz értékesítéséből származó veszteség mind a nominális számlákon nyilvántartott ügyletek példái.

Amikor a nominális számlákon fennálló egyenlegeket az év végén elszámolják, egyenlegeiket közvetlenül a felhalmozott eredmény számlára utalhatják át, vagy előbb egy bevétel-összesítő számlára helyezhetik át, és onnan azonnal átvihetik a felhalmozott eredmény számlára. .

A következő naplóbejegyzések azt mutatják, hogy a névleges számlák egyenlegei hogyan kerülnek egy jövedelemösszesítő számlán keresztül az eredménytartalék számlára:

1. Vigye át a hónap során keletkezett összes 10 000 USD bevételt a jövedelemösszesítő számlára: