Kiegészítő információk

Kiegészítő információ a pénzügyi kimutatásokon kívül bemutatott olyan információ, amely nem szükséges a pénzügyi kimutatások valós bemutatásához. Ezeket az információkat a pénzügyi kimutatásokkal együtt vagy külön dokumentumban lehet bemutatni. Ennek a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez felhasznált mögöttes nyilvántartásokból kell származnia, és azokhoz közvetlenül kapcsolódnia kell. A kiegészítő információknak ugyanarra az időszakra kell vonatkozniuk, amelyre a pénzügyi adatok vonatkoznak. A kiegészítő információkra példa egy kibővített táblázat, amely a pénzügyi kimutatások bármely tételének részleteit tartalmazza. Így bemutatható az eladott áruk költségeinek lebontása, vagy a befektetett eszközök sor elemeinek lebontása.

A kiegészítő információk bemutatásakor a könyvvizsgáló feladata annak meghatározása, hogy az információk a pénzügyi adatok egészéhez viszonyítva igazságosan vannak-e megadva. Ez magában foglalja az olyan feladatokat, mint a vezetőséggel való megkeresés a kiegészítő információk céljáról, az információk előkészítésének megértése és az alapul szolgáló nyilvántartásokkal való egyeztetés.