Tőke lízing vs. operatív lízing

Tőkebérlet esetén a lízingbevevő a lízingelt eszköz tulajdonosa, és azt a lízingbeadó kölcsönével finanszírozza. Ezen tulajdonosi megnevezés alapján a lízingbevevő a következő módon számolja el a tőke lízinget:

  • A lízingbevevő a lízingelt eszközt tárgyi eszközként nyilvántartja
  • A lízingbevevő nyilvántartja a lízingelt eszköz értékcsökkenési költségeit (általában a lízing időtartama alatt)
  • A lízingbevevő a lízingelt eszköz jelenértékére vonatkozóan kötelezettséget könyvel el, egy olyan diszkontrátát alkalmazva, amely a lízingbeadó implicit kamatlába vagy a lízingbevevő növekményes hitelfelvételi kamatlába közül az alacsonyabb.
  • A lízingfizetések teljesítésekor a lízingbevevő minden egyes kifizetést a kamatráfordítás és az imént említett kötelezettség csökkentésének kombinációjaként könyvel el

Az operatív lízingnél a lízingbeadót a bérelt eszköz birtoklójának kell tekinteni, és a lízingbevevő bérbe adja az eszközt. Ezen tulajdonosi megnevezés alapján a lízingbevevő az operatív lízinget a következő módon számolja el:

  • A lízingbevevő minden lízingdíjat működési költségként könyvel el

Az egyes lízingtípusoknál alkalmazott eltérő elszámolás miatt a következő különbségek mutatkoznak a kettő között:

  • A tőke lízing eredményeként a befektetett eszközöket a mérlegben nyilvántartják. Működési lízing esetén nincs eszköz.
  • A tőke lízing eredményeként amortizációs ráfordítás kerül elszámolásra az eredménykimutatásban. Az operatív lízing után nem kell értékcsökkenést elszámolni.
  • Az operatív lízing eredményeként lízingköltség kerül elszámolásra az eredménykimutatásban. A tőke lízingért nincs ilyen díj, ahol a költségeket inkább az értékcsökkenési leírás és a kamatráfordítás között osztják fel.
  • A tőke lízing eredményeként a mérlegben az összes lízingfizetés jelenértékének kötelezettsége szerepel. Az operatív lízingért az aktuális lízingfizetésen kívül semmilyen felelősséget nem kell elszámolni.
  • Az operatív lízing eredményeként a cash flow kimutatás operatív tevékenységek szakaszában minden kifizetés átfolyik. Tőke lízing esetén az egyes kifizetések kamatrésze az operatív tevékenységek részben jelenik meg, míg az egyes kifizetések tőke része a finanszírozási tevékenységek részben.