Kiadás vagy eszköz reklámozása?

A reklámköltség meghatározása

A reklám minden olyan kommunikáció a célközönséggel, amelynek célja a közönség rábeszélése valamilyen típusú tevékenységre, például termék vagy szolgáltatás vásárlására. A reklám célja lehet egy ipar vagy márka ismertségének növelése is. A reklámokra példaként említhetjük az óriásplakátokat, a webhely szalaghirdetéseit, a rádióértesítéseket és a podcast szponzorálását, valamint ezen elemek bármelyikének gyártási költségeit. A reklámköltség e tevékenységek fogyasztott költsége.

Reklámköltségek könyvelése

A reklámot eszközként kell elszámolni, ha megbízható és bizonyított kapcsolat áll fenn az összköltség és a közvetlenül e költségek felmerüléséből származó jövőbeni haszon között. Például egy gazdálkodó egységnek megbízható bizonyítékai vannak arra, hogy ha 100 000 darab közvetlen postai hirdetést küld, akkor 2500 választ kap. Így a 2500 válasz megszerzésének költsége a 100 000 postai küldemény feladásának költsége. Ilyen információkkal a gazdálkodó a múltbeli információkat felhasználva megbízható előrejelzéseket tehet a jövőbeli bevételek megszerzéséhez szükséges folyó kiadások közötti kapcsolatról. Ha rendelkezésre állnak ilyen történelmi információk, akkor halmozza fel a hirdetési költségeket, és terhelje őket rá, amikor felismeri a kapcsolódó bevételt.

Ha a hirdetési kiadások közvetlen válasz reklám, rekord a kiadások, mint egy eszköz csak ha a helyzet megfelel mind az alábbi kritériumoknak:

  1. A reklám elsődleges célja eladások generálása olyan ügyfelektől, akikről kimutatható, hogy kifejezetten reagáltak a reklámra. Dokumentálnia kell az ügyfél válaszait, megadva az ügyfél nevét és a választ kiváltó reklámot (például kódolt megrendelőlapot vagy válaszkártyát).

  2. A reklámtevékenység valószínű jövőbeni bevételeket eredményez, amelyek meghaladják a bevételek megvalósításakor felmerülő jövőbeni költségeket, ami igazolható, a gazdálkodó egység számára igazolható múltbeli eredménymintákkal. Ha nincs új termék vagy szolgáltatás működési előzményei, akkor az entitás bizonyítékként felhasználhatja más termékeket és szolgáltatásokat, amelyek statisztikái erősen korrelálhatnak. Az ipari statisztikákat nem tekintik kellően objektív bizonyítéknak.

Minden jelentős hirdetési erőfeszítést külön önálló költségkészletként kezelnek, ahol minden egyes poolnak meg kell felelnie az előző kritériumoknak, mielőtt eszközként elszámolhatók lennének.

Egy kisebb vállalkozásnál fontos szem előtt tartani a gazdasági egység elvét, amikor a tulajdonos nyilvántartását elkülönítik a vállalkozás nyilvántartásától. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosnál többet érintő reklámkiadásokat, mint a vállalkozást, nem szabad elszámolni a vállalkozás költségeiként.