A monetáris egység elve

A monetáris egység elve szerint csak olyan üzleti tranzakciókat rögzít, amelyek pénznemben kifejezhetők. Így egy vállalat nem rögzíthet olyan nem számszerűsíthető elemeket, mint az alkalmazottak képzettségi szintje, az ügyfélszolgálat minősége vagy a mérnöki személyzet találékonysága.

A monetáris egység elve azt is feltételezi, hogy annak a pénzegységnek az értéke, amelyben tranzakciókat rögzít, idővel viszonylag stabil marad. Tekintettel azonban a legtöbb gazdaságban a tartós valutainfláció mértékére, ez a feltételezés nem helytálló - például egy eszköz megvásárlásához 20 évvel ezelőtt befektetett dollár sokkal többet ér, mint a ma befektetett dollár, mert a dollár vásárlóereje a közbeeső években csökkent. A feltételezés teljesen kudarcot vall, ha a gazdálkodó egység a hiperinflációs gazdaság pénznemében rögzíti az ügyleteket. Hiperinfláció esetén a vállalat pénzügyi kimutatásait rendszeresen újra kell alakítani.

Hasonló feltételek

A monetáris egység elvét monetáris fogalomnak és monetáris egység feltételezésnek is nevezik.