Pénzügyi kimutatások

A pénzügyi kimutatások összefoglaló szintű jelentések gyűjteménye a szervezet pénzügyi eredményeiről, pénzügyi helyzetéről és pénzforgalmáról. Ezek a következő okokból hasznosak:

  • Annak meghatározása, hogy egy vállalkozás képes-e készpénzt termelni, valamint a készpénz forrása és felhasználása.

  • Annak megállapítása, hogy egy vállalkozás képes-e visszafizetni adósságait.

  • A pénzügyi eredmények nyomon követése trendvonalon az esetleges jövedelmezőségi problémák észleléséhez.

  • Pénzügyi mutatók levezetése azokból a kimutatásokból, amelyek jelzik az üzlet állapotát.

  • Bizonyos üzleti tranzakciók részleteinek vizsgálata, amint azt a nyilatkozatokhoz mellékelt közzétételek tartalmazzák.

A pénzügyi kimutatások standard tartalma:

  • Mérleg . Megjeleníti a gazdálkodó egység eszközeit, forrásait és részvényeseinek saját tőkéjét a jelentés dátumán. Nem mutat olyan információkat, amelyek egy időtartamot lefednek.

  • Eredménykimutatás . Mutatja a gazdálkodó egység tevékenységének és pénzügyi tevékenységének eredményeit a jelentési időszakban. Ez magában foglalja a bevételeket, kiadásokat, nyereségeket és veszteségeket.

  • Pénzforgalmi kimutatás . Megjeleníti a gazdálkodó egység pénzforgalmának változását a jelentési időszak alatt.

  • Kiegészítő megjegyzések . Tartalmazza a különféle tevékenységek magyarázatát, egyes számlák további részleteit és az alkalmazandó számviteli keretrendszer, például a GAAP vagy az IFRS által előírt egyéb tételeket.

Ha egy vállalkozás pénzügyi kimutatásokat tervez kiadni külső felhasználóknak (például befektetőknek vagy hitelezőknek), akkor a pénzügyi kimutatásokat az egyik fő számviteli keretrendszer szerint kell megformálni. Ezek a keretrendszerek bizonyos mozgásteret engednek a pénzügyi kimutatások felépítésében, így valószínűleg a különböző cégek által kiadott nyilatkozatok még ugyanabban az iparágban is kissé eltérő megjelenéssel bírnak. A külső feleknek kiadott pénzügyi kimutatásokat ellenőrizhetjük, hogy ellenőrizzük azok pontosságát és igazságosságát.

Ha a pénzügyi kimutatásokat szigorúan belső használatra adják ki, a közönséges használaton kívül nincsenek útmutatások a kimutatások bemutatásának módjára.

A legminimálisabb szinten várható, hogy egy vállalkozás eredménykimutatást és mérleget állít ki havi eredményeinek és végleges pénzügyi helyzetének dokumentálása érdekében. A pénzügyi kimutatások teljes készlete akkor várható, amikor egy vállalkozás a teljes pénzügyi év eredményeit jelenti, vagy amikor egy állami tulajdonban lévő vállalkozás beszámol a pénzügyi negyedév eredményeiről.