Stratégiai költségvetés-tervezés

A stratégiai költségvetés-tervezés olyan hosszú távú költségvetés létrehozásának folyamata, amely egy évnél hosszabb időszakot ölel fel. Az ilyen típusú költségvetés-tervezés célja egy olyan terv kidolgozása, amely támogatja a gazdálkodó egység jövőbeni helyzetének hosszú távú elképzeléseit. Ez magában foglalhatja például az új földrajzi piacok fejlesztését, az új termékcsalád bevezetéséhez szükséges kutatást és fejlesztést, az új technológiai platformra való áttérést, valamint a szervezet átalakítását. Ezekben a példákban nem lehetséges elvégezni a szükséges tevékenységeket az egyetlen éves költségvetés által lefedett időszakon belül. Továbbá, ha csak az éves költségvetéseket használják fel, akkor lehetséges, hogy a többéves kezdeményezéshez szükséges finanszírozást a kezdeményezés szükséges teljes időtartama alatt nem folytatják, így a projekt soha nem fejeződik be. És így,csak a stratégiai költségvetés-tervezés bevonásával reménykedhet egy szervezet stratégiai helyzetének hosszú távú javításában.

A stratégiai költségvetés kevésbé foglalkozik az éves költségvetésben általában szereplő részletes bevételi és kiadási sorokkal. Ehelyett ezeket az osztályozásokat kisebb számú sorba összesítik. Ezzel kevesebb hangsúlyt fektetnek a konkrét tételek pontosságára, és nagyobb hangsúlyt fektetnek az elérendő átfogó célokra. A stratégiai költségvetés összpontosítása ezért elmozdul a költségvetés-készítés apróságaitól, és olyan kérdésekre tér át, mint:

  • Stratégiai irány

  • Kockázat kezelés

  • Versenyképes fenyegetések

  • Növekedési lehetőségek

  • Az erőforrások átcsoportosítása a magasabb növekedésű területekre