Értékcsökkenhető eszköz

Az amortizálható eszköz olyan ingatlan, amely egynél több beszámolási időszakra nyújt gazdasági hasznot. Tőkésítési korlát is alkalmazható annak megakadályozására, hogy az alacsonyabb költségű vásárlásokat amortizálható eszközök közé sorolják. A minősített eszközt kezdetben eszközként sorolják be, amely után bekerülési értékét idővel fokozatosan amortizálják a könyv szerinti érték csökkentése érdekében. Példák az amortizálható eszközök nyilvántartására használt eszközök osztályozására:

  • Épületek

  • Számítógépek és szoftverek

  • Bútorok és berendezési tárgyak

  • Föld

  • Gépezet

  • Járművek

Az az időtartam, amely alatt egy eszközt amortizálnak, annak besorolásától függ. A földet egyáltalán nem értékcsökkentik, mivel végtelen élettartamúnak tekintik.