A jelentős számviteli politikák összefoglalása

A jelentős számviteli politikák összefoglalása a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait kísérő lábjegyzetek egy része, amely leírja a számviteli osztály által követett legfontosabb politikákat. Ez az összefoglaló általában a lábjegyzetek elején vagy közelében helyezkedik el. Az irányelv-összefoglalót az alkalmazandó számviteli keretrendszer írja elő (például GAAP vagy IFRS). Ezek a keretrendszerek megkövetelik, hogy a szervezet nyilvánosságra hozza legfontosabb politikáit, e politikák megfelelőségét és azt, hogy miként befolyásolják a vállalat jelentett pénzügyi helyzetét.

A számviteli politikák közzététele különösen fontos azokban a helyzetekben, amikor a szervezet az iparágában általánosan alkalmazott irányelvektől eltérő politikákat követ. Ezeknek a politikáknak az áttekintésével a befektetési közösség jobban megérti, hogy az alkalmazott számviteli politika miként változtathatja meg a gazdálkodó egység beszámolt pénzügyi eredményeit és pénzügyi helyzetét.

Az irányelvek összefoglalása a működési és pénzügyi területek széles köréből tartalmazhat politikákat, ideértve a készpénzt, a követeléseket, az immateriális javakat, az eszközök értékvesztését, a készletértékelést, a kötelezettségek típusait, a bevételek megjelenítését és az aktivált költségeket.