Az esedékes járadék jelenértékének képlete

Az esedékes járadék jelenértékét arra a készpénzfizetési sorozat aktuális értékének származtatására használják, amely várhatóan előre meghatározott jövőbeni időpontokban és előre meghatározott összegekben fog teljesülni. A számítást általában annak eldöntésére végzik el, hogy most egyösszegű fizetést kell-e fizetnie, vagy inkább a jövőben készpénzfizetéseket kapna (amit felajánlhat, ha lottót nyer).

A jelenérték kiszámítása diszkontrátával történik, amely nagyjából megegyezik a befektetés aktuális megtérülési rátájával. Minél magasabb a diszkontráta, annál alacsonyabb lesz a járadék jelenértéke. Ezzel szemben az alacsony diszkontráta a járadék magasabb jelenértékével egyenlő.

Az esedékes járadék jelenértékének kiszámításának képlete (ha a kifizetések egy időszak elején történnek ) a következő:

P = (PMT [(1 - (1 / (1 + r) n)) / r]) x (1 + r)

Ahol:

P = a jövőben fizetendő járadékfolyam jelenlegi értéke

PMT = minden járadék kifizetése

r = A kamatláb

n = Azon időszakok száma, amelyek alatt a kifizetéseket teljesítik

Ez ugyanaz a képlet, mint a közönséges életjáradék jelenértékénél (ahol a kifizetések egy időszak végén történnek ), azzal a különbséggel, hogy a képlet jobb szélén egy extra kifizetés jár; ez azt a tényt jelenti, hogy minden egyes kifizetés lényegében egy perccel hamarabb történik meg, mint a szokásos járadékmodell esetében.

Például az ABC International egy harmadik félnek 100 000 dollárt fizet minden év elején a következő nyolc évben cserébe a legfontosabb szabadalom jogaiért. Mennyibe kerülne az ABC, ha a teljes összeget azonnal fizetné, 5% -os kamatlábat feltételezve? A számítás:

P = (100 000 USD [(1 - (1 / (1 +, 05) 8)) /, 05]) x (1 + 0,05)

P = 678 637 USD

Az esedékes járadék jelenértékéhez használt tényező a jelenérték-tényezők szabványos táblázatából származtatható, amely az alkalmazandó tényezőket mátrixban határozza meg időtartam és kamatláb szerint. A nagyobb pontosság érdekében az előző képletet használhatja egy elektronikus táblázatban.