A közönséges járadék jövőbeli értékének képlete

A közönséges járadék az egyes időszakok végén teljesített kifizetések sorozata. Általános pénzügyi tervezési koncepció az a pénzmennyiség kiszámítása, amelyet egy jövőben visszafizetnek egy befektetőnek, ha a befektető az adott időpont előtt teljesít egy sor kifizetést, feltételezve, hogy az alapokat bizonyos kamatláb mellett fektetik be. A jövőbeni érték a jövőben egy adott napon fizetendő készpénz összegének értéke. Ezért a közönséges járadék jövőbeli értékének képlete az időszakos kifizetések sorozatának egy adott jövőbeli dátumára vonatkozó értékre utal, ahol minden egyes kifizetést egy időszak végén teljesítenek.

A hétköznapi jövedelem jövőbeni értékének kiszámítására szolgáló képlet (ha egyenlő kifizetések sorozatát hajtják végre a több időszak mindegyikének végén):

P = PMT [((1 + r) n - 1) / r]

Ahol:

P = A jövőben fizetendő járadékfolyam jövőbeli értéke

PMT = minden járadék kifizetése

r = A kamatláb

n = Azon időszakok száma, amelyek alatt a kifizetéseket teljesítik

Ez az érték az az összeg, amelyre a jövőbeni kifizetések folyama növekedni fog, feltéve, hogy a mérlegelési időszak alatt fokozatosan felhalmozódik egy bizonyos összegű kamatbevétel. Általában az egyenlet kulcsváltozója a kamatfeltevés, amelyet súlyosan téves lehet a jövőbeni időszakokban ténylegesen tapasztalt kamatlábaktól.

Például az ABC International pénztárosa arra számít, hogy a vállalat alapjainak 100 000 dollárját hosszú távú befektetési eszközbe fekteti minden év végén a következő öt évre. Arra számít, hogy a vállalat 7% kamatot fog keresni, amely évente növekszik. Ezeknek a kifizetéseknek az ötéves időszak végén számított értékének kiszámítása a következő:

P = 100 000 USD [((1 +, 07) 5 - 1) /, 07]

P = 575,074 USD

Másik példa: mi lenne, ha a befektetés kamata évente havonta növekszik, és a befektetett összeg 8000 dollár lenne a hónap végén? A számítás:

P = 8 000 USD [((1 + .005833) 60 - 1) / .005833]

P = 572 737 USD

Az utolsó példában használt .005833 kamatláb a teljes 7% -os éves kamatláb 1/12-e.