Részvény módszer

Részvénymódszer áttekintése

A tőkemódszer alkalmazásával a szervezetnek egy másik gazdálkodó egységben (a befektetést befogadó) történő befektetését kell elszámolni. Ezt a módszert csak akkor alkalmazzák, ha a befektetőnek jelentős befolyása van a befektetést befogadó felett. E módszer szerint a befektető elismeri a befektetést befogadó nyereségének és veszteségének a részesedését azokban az időszakokban, amikor ezek a nyereségek és veszteségek a befektetést befogadó könyvelésében is megjelennek. A befektető gazdálkodó egység által elszámolt bármely nyereség vagy veszteség megjelenik az eredménykimutatásában. Ezenkívül az elszámolt nyereség növeli a befektető által elszámolt befektetést, míg az elszámolt veszteség csökkenti a befektetést.

A tőkemódszert csak akkor alkalmazzák, ha a befektető befolyásolhatja a befektetést befogadó működési vagy pénzügyi döntéseit. Ha nincs jelentős befolyás a befektetést befogadó felett, a befektető ehelyett a költségelszámolási módszert alkalmazza befektetésének elszámolásához.

Részvény módszer alkalmazása

Számos körülmény jelzi a befektető képességét arra, hogy jelentős befolyást gyakoroljon a befektetési vállalkozás működési és pénzügyi politikájára, ideértve a következőket:

 • Az igazgatóság képviselete

 • Részvétel a döntéshozatalban

 • A lényeges egységen belüli ügyletek

 • Egységen belüli vezetői személyzet cseréje

 • Technológiai függőség

 • A befektető tulajdonosi aránya a többi befektetővel szemben

Ha a befektető birtokolja a befektetést befogadó szavazati részvényeinek legalább 20% -át, ez azt a vélelmet teremti meg, hogy ellenkező bizonyíték hiányában a befektető képes jelentős befolyást gyakorolni a befektetésre behozott felett. Ezzel szemben, ha a tulajdoni arány kevesebb, mint 20%, akkor feltételezhető, hogy a befektetőnek nincs jelentős befolyása a befektetésre, kivéve, ha másképpen bizonyítani tudja ezt a képességet. A befektetést befogadó másik fél általi lényeges vagy akár többségi tulajdonlása nem feltétlenül zárja ki, hogy a befektető is jelentős befolyást gyakoroljon a befektetésre.

Ha a befektető a befektetést befogadó szavazati részvényeinek legalább 20% -ával rendelkezik, akkor még mindig nem gyakorolhat jelentős befolyást a befektetést befogadó felett (bár a lényeg igazolására az ellenkezőjére van szükség. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a mutatókat, amelyekre a befektető nem képes jelentős befolyást gyakorolni:

 • A befektetést befogadó ellenzi a befektető befolyását, amit perek vagy a szabályozó hatóságokhoz benyújtott panaszok bizonyítanak.

 • A befektető megállapodást ír alá jelentős részvényesi jogok átadásáról.

 • A részvényesek egy másik csoportja többségi tulajdonban van, és azt a befektető nézeteinek figyelembevételével működteti.

 • A befektető nem tud elegendő információt szerezni a tőke módszer alkalmazásához.

 • A befektető nem szerezhet képviseletet a befektetést befogadó igazgatóságában.

Részvény módszer könyvelés

A tőkemódszer szerint a befektető kiindulási alapként kezdi meg a befektetést befogadóba tett eredeti befektetés költségét, majd a következő időszakokban elismeri részesedését a befektetést befogadó nyereségében vagy veszteségében, mind az eredeti befektetés kiigazításaként, mind a befektetési jegyében. mérlegben, valamint a befektető eredménykimutatásában is.

A befektetõ által elért nyereségrésznek a befektetõ által elismert hányadát a befektetõ tulajdoni hányada alapján számítják ki. A befektetõ részesedésének kiszámításakor a befektetõnek ki kell zárnia a szervezeten belüli nyereséget és veszteséget is. Továbbá, ha a befektetést befogadó osztalékot bocsát ki a befektetőnek, akkor a befektetőnek le kell vonnia ezen osztalékok összegét a befektetésben lévő befektetése könyv szerinti értékéből.

Ha a befektetést befogadó az egyéb átfogó jövedelem kiigazításait könyveli el, akkor a befektetőnek e kiigazítások részét a befektetési számla változásaként kell elszámolnia, a saját tőke megfelelő kiigazításával. A befektetést befogadó egyéb átfogó jövedelem lehetséges kiigazításai a következőket tartalmazzák:

 • Az értékesíthető értékpapírok nem realizált nyeresége és vesztesége

 • Deviza tételek

 • Nyereségek és veszteségek, korábbi szolgálati költségek vagy jóváírások, valamint a nyugdíjhoz és egyéb nyugdíjazás utáni juttatásokhoz kapcsolódó átmeneti eszközök vagy kötelezettségek

Ha a befektetést befogadó nem időben továbbítja pénzügyi eredményeit a befektetőhöz, akkor a befektető a megszerzett legfrissebb pénzügyi információk alapján kiszámíthatja részesedését a befektetést befogadó jövedelméből. Ha időbe telik az információ beérkezése, akkor a befektetőnek ugyanezt az időeltolódást kell használnia a jövőben a befektetést befogadó eredményeinek beszámolásakor, az egységesség érdekében.

Részvény módszer példa

Az ABC International 30% -os részesedést szerez a Blue Widgets Corporation-ben. A legutóbbi jelentési időszakban a Blue Widgets 1.000.000 USD nettó jövedelmet számol el. A tőkemódszer követelményei szerint az ABC ebből a nettó jövedelem összegéből 300 000 dollárt könyvel el befektetése bevételeként (amint azt az ABC eredménykimutatásában közöltük), ami szintén növeli befektetése összegét (amint azt az ABC mérlegében feltüntetik).