Számviteli időszak meghatározása

A számviteli időszak az az időszak, amelyet a pénzügyi kimutatások összessége lefed. Ez az időszak határozza meg azt az időtartományt, amely alatt az üzleti tranzakciókat felhalmozzák a pénzügyi kimutatásokban, és erre a befektetőknek szükségük van, hogy összehasonlíthassák az egymást követő időszakok eredményeit. A belső pénzügyi jelentéseknél a számviteli időszak általában egy hónap. Néhány cég négyhetes lépésekben állítja össze a pénzügyi információkat, így évente 13 elszámolási időszak áll rendelkezésükre. Bármely számviteli időszakot is alkalmazzuk, az idők során következetesen alkalmazandó.

A nyilvános tulajdonban lévő társaságnak negyedévente jelentést kell tennie az Értékpapír és Tőzsdefelügyeletnél, így a SEC-hez benyújtott pénzügyi jelentéseinek elszámolási időszaka három hónapot ölel fel. Ha a pénzügyi kimutatások egy egész év eredményeit tartalmazzák, akkor a beszámolási időszak egy év. Ha a beszámolási időszak tizenkét hónapos időszakra vonatkozik, amely a december 31-től eltérő napon zárul le, akkor a beszámolási időszakot pénzügyi évnek nevezik, szemben a naptári évvel. Például egy június 30-án véget ért pénzügyi év az előző év július 1-jétől a folyó év június 30-ig terjedő időszakot öleli fel. Ideális esetben a pénzügyi évnek azon a napon kell végződnie, amikor az üzleti tevékenység mélyponton van, hogy kevesebb eszköz és kötelezettség legyen ellenőrizhető.

A számviteli időszak másik változata az, amikor egy vállalkozást még csak most indítottak el, így annak első elszámolási periódusa csak néhány napot ölelhet fel. Például, ha egy vállalkozás január 17-én kezdődik, akkor az első havi elszámolási időszak csak a január 17. és január 31. közötti időszakra terjed ki. Ugyanez a koncepció vonatkozik a megszűnt vállalkozásokra is. Például, ha egy vállalkozást január 10-én leállítanának, annak utolsó havi elszámolási periódusa csak a január 1-jétől január 10-ig tartó időszakot fedné le.

Technikailag egy elszámolási időszak csak az eredménykimutatásra és a cash flow kimutatásra vonatkozik, mivel a mérleg egy adott időpontban közli az információkat. Így ha egy gazdálkodó egység beszámol a januári eredményeiről, az eredménykimutatás fejlécében a "január 31-ével zárult hónap" felirat szerepel, míg a mérleg fejlécében "január 31-ig" szerepel.