Ahol saját mérleg állomány jelenik meg a mérlegben

A saját részvény a társaság saját részvénye, amelyet visszakapott a részvényesektől. Amikor a társaság visszavásárolja a részvényeket, a részvények visszavásárlására fordított költségeket a kontra tőke számlán kell elszámolni. Ez egy mérlegszámla, amelynek természetes terhelési egyenlege van. Mivel ez a kincstári részvényszámla a mérleg tőkerészébe van besorolva (ahol az összes többi számlának természetes hitelegyenlege van), ez azt jelenti, hogy a számla kontra saját tőke számlának minősül. Így a saját részvény tranzakció nyilvántartásának hatása csökkenti a társaság mérlegében nyilvántartott saját tőke teljes összegét.

A kincstári részvény sor általában a tőkeszekció sorainak végén vagy annak közelében helyezkedik el, de nincs hivatalos bemutatási irányelv, amely előírná, hogy ezt a pozíciót kell elhelyezni. Így nincs oka annak, hogy a saját részvény sor nem helyezhető el sehol a mérleg tőkerészén belül.