Az eladott áruk kimutatása

Az eladott áruk költség kimutatása részletesebben összeállítja az elszámolási időszakra eladott áruk költségét, mint azt egy tipikus eredménykimutatás tartalmazza. Az értékesített áruk kimutatása nem tekinthető a pénzügyi kimutatások egyik fő elemének, ezért a gyakorlatban ritkán fordul elő. Ha egyáltalán bemutatják, akkor a pénzügyi kimutatásokat kísérő közzétételekben szerepel.

Az eladott áruk költségének kimutatása az eladott áruk költségének képletén alapul, amelyet időszakos készletrendszerrel használnak, amely:

Kezdő készlet + Vásárlások - Készlet befejezése = Az eladott áruk költsége

Így a kimutatás a készlet kezdetével és a különféle tételek tényezőivel kezdődik, hogy elérje az eladott áruk költségét, amely a jelentés alján szerepel. A nyilatkozat alapformátuma:

+ Kezdő készlet

+ Vásárlások

+ Rakomány be- és kiszállítás

- Vásárlás visszatér

+ Közvetlen munkaerő

+ Gyári rezsi

= Az értékesíthető áruk költsége

- Készlet befejezése

= Az eladott áruk költsége

Ezenkívül többféle leltár létezik, például nyersanyag-leltár, folyamat közbeni leltár és késztermék-leltár; sorokként sorolhatók fel, amelyek egyetlen kezdő készletszámba és egyetlen befejező készletszámba összesíthetők.

Ebben a számításban a gyári rezsicsökkentés összetevőire bontható, hogy jobban láthassa a különféle költségeket.

Az eladott áruk költségének kimutatása sokkal hasznosabb, ha horizontális jelentési formátumban jelentik több hónapon keresztül, így az olvasó láthatja a jelentés sorainak időbeli változását. Hasznos az információkat horizontális formátumban, százalékos alapon is bemutatni, hogy a trendek könnyebben láthatók legyenek.

Ez a nyilatkozat hasznos lehet egy kiskereskedő számára is, amely árut vásárol és ad el. Ebben a környezetben bizonyos sorok nem lennének felhasználva, például a közvetlen munkaerő és a felső sorok.