Számviteli kiigazítások

A számviteli kiigazítás olyan üzleti tranzakció, amelyet egy adott napon még nem vettek fel a vállalkozás számviteli nyilvántartásába. A legtöbb tranzakciót végül beszállítói számlán, ügyfélszámlán vagy készpénz átvételén keresztül rögzítik. Az ilyen tranzakciókat általában a számviteli szoftver moduljában vezetik be, amelyet kifejezetten erre terveztek, és amely a felhasználó nevében számviteli bejegyzést generál.

Ha azonban az ilyen tranzakciókat a számviteli időszak végéig még nem rögzítették, vagy ha a bejegyzés helytelenül rögzíti a tranzakció hatását, a könyvelő személyzet könyvelési kiigazításokat végez bejegyzések kiigazítása formájában. Ezeket a kiigazításokat arra tervezték, hogy a társaság beszámolt pénzügyi eredményeit összhangba hozzák a vonatkozó számviteli keretrendszer előírásaival, például az általánosan elfogadott számviteli elvekkel vagy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal. A kiigazításokat elsősorban az eredményszemléletű elszámolás alapján alkalmazzák. Ilyen számviteli kiigazítások például:

  • A tartalék számlán lévő összeg megváltoztatása, például a kétes számlákra vonatkozó pótlék vagy a készlet-elavulási tartalék.

  • A még ki nem számlázott bevételek felismerése.

  • A számlázott, de még meg nem keresett bevételek elismerésének elhalasztása.

  • A még be nem érkezett szállítói számlák költségeinek felismerése.

  • Elhalasztva azoknak a kiadásoknak a megjelenítését, amelyeket a társaság számlázott, de amelyekre a társaság még nem fordította az eszközt.

  • Az előre fizetett kiadások ráfordításként való elismerése.

Ezen számviteli kiigazítások némelyike ​​a bejegyzések visszavonására szolgál - vagyis a következő számviteli időszak elejétől vissza kell fordítani. Különösen az elhatárolt bevételeket és kiadásokat kell megfordítani. Ellenkező esetben a számviteli személyzet figyelmen kívül hagyása ezeket a kiigazításokat örökre meghagyhatja, ami a jövőbeni pénzügyi kimutatások hibát okozhat. A hátrameneti bejegyzések beállíthatók úgy, hogy egy későbbi időszakban automatikusan visszamenjenek, ezzel kiküszöbölve ezt a kockázatot.

A számviteli kiigazítások alkalmazhatók olyan korábbi időszakokra is, amikor a társaság megváltoztatta a számviteli elvet. Ilyen változás esetén a korábbi számviteli időszakokon keresztül visszavezetésre kerül, így a több időszak pénzügyi eredményei összehasonlíthatók lesznek.