Az értékcsökkenés fix vagy változó költség?

Az értékcsökkenés fix költség, mivel periódusonként azonos összegben ismétlődik az eszköz hasznos élettartama alatt. Az értékcsökkenés nem tekinthető változó költségnek, mivel nem változik a tevékenység mennyiségétől függően. Van azonban kivétel. Ha egy vállalkozás felhasználáson alapuló értékcsökkenési módszert alkalmaz, akkor az értékcsökkenés a változó költségekkel jobban összeegyeztethető mintára fog felmerülni.

Például egy fakitermelő gépet amortizált órák száma alapján használnak, így az értékcsökkenési költség a kivágott fák számától függően változik. Ha ezeket a fákat értékesítés céljából értékesítik, akkor elmondható, hogy a kapcsolódó értékcsökkenés inkább változó költségként viselkedik, mint fix költségként. A használati alapú értékcsökkenési rendszereket azonban nem használják általában, ezért az értékcsökkenés a legtöbb esetben nem tekinthető változó költségnek.

Ha az értékcsökkenés fix költségnek számít, akkor az szerepel a vállalkozás megtérülési árbevételének kiszámításához használt képlet számlálójában, amely:

Összes fix költség ÷ Hozzájárulási különbözet% = Növeli az eladást

Ha az értékcsökkenés változó költségnek tekinthető, amely esetében esetalapú érvelés állhat fenn, ha felhasználásalapú értékcsökkenést alkalmaznak, akkor azt inkább az egyenlet nevezőjében a hozzájárulási százalék százalékának csökkentésére használják.