Értékpapír kereskedés

A kereskedési értékpapírok egy olyan értékpapír-kategória, amely magában foglalja mind a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, mind pedig a tőkeinstrumentumokat, és amelyeket a gazdálkodó egység rövid távon el kíván adni olyan nyereségért, amelyet az értékpapírok árának emelkedéséből számíthat. Ez az értékpapír-befektetéseknél alkalmazott leggyakoribb osztályozás.

A kereskedés általában egy szervezett tőzsdén keresztül történik, amely közvetítőként működik a vevő és az eladó között, bár közvetlenül is lehet vételi és eladási ügyleteket kötni az ügyfelekkel.

A kereskedési értékpapírokat a befektető mérlegében a mérleg fordulónapjának valós értékén tartják nyilván. Ez a típusú forgalomképes értékpapír mindig forgóeszközként kerül a mérlegbe.

Ha egy ilyen eszköz valós értéke változik időszakonként, akkor ezt a változást nyereségként vagy veszteségként kell elszámolni az eredménykimutatásban.

A forgalomképes értékpapírok egyéb típusai értékesítésre rendelkezésre álló és lejáratig tartott kategóriákba vannak besorolva.