Beágyazott származék

A beágyazott származékos termék egy olyan pénzügyi eszköz része, amely magában foglal egy nem származékos alapszerződést is. A beágyazott származtatott ügylet megköveteli, hogy a szerződés pénzforgalmának bizonyos részét módosítsák egy változó, például kamatláb, nyersanyagár, hitelminősítés vagy devizaárfolyam változásaihoz viszonyítva. Ha egy származékos termék szerződés szerint átruházható a szerződéstől külön, akkor az nem beágyazott származékos termék.