Miért van a felhalmozott értékcsökkenés hitelegyenlege a mérlegben?

A felhalmozott értékcsökkenésnek van hitelegyenlege, mert összesíti az értékcsökkenési leírás összegét, amelyet a tárgyi eszközre terhelnek. Ez a számla párosul a mérleg állóeszköz-sorával, így a két számla együttes összege megmutatja a befektetett eszközök fennmaradó könyv szerinti értékét. Az idő múlásával a halmozott értékcsökkenés összege növekszik, mivel a tárgyi eszközökre nagyobb értékcsökkenési leírást számolnak el, ami még alacsonyabb maradék könyv szerinti értéket eredményez.

Mivel a befektetett eszközök mérlegének terhelési egyenlege van, a felhalmozott értékcsökkenésnek hitelegyenleggel kell rendelkeznie a befektetett eszközök megfelelő ellensúlyozása érdekében. Így a felhalmozott értékcsökkenés negatív számként jelenik meg a mérleg hosszú lejáratú eszközök szakaszán belül, közvetlenül a befektetett eszközök sor alatt.

A felhalmozott értékcsökkenést a tárgyi eszköz számla közvetlen csökkentése helyett alkalmazzák, hogy a pénzügyi kimutatások olvasói láthassák, hogy a könyvben tárgyi eszközök vannak, és a befektetés eredeti összege. Ellenkező esetben csak a nettó könyv szerinti érték bemutatása tévesztheti meg az olvasókat abban a hitben, hogy egy vállalkozás soha nem fektetett jelentős összegeket befektetett eszközökbe.

A halmozott értékcsökkenést kezdetben hitelegyenlegként kell elszámolni, amikor az értékcsökkenési ráfordítást nyilvántartják. Az értékcsökkenési ráfordítás terhelési tétel (mivel ez költség), az ellentételezés pedig a felhalmozott értékcsökkenési számla jóváírása (ami egy ellenszámla).