A nettó jövedelem és a nettó cash flow közötti különbség

A nettó jövedelem a beszámolási időszakban elszámolt bevétel, levonva az ugyanebben az időszakban elszámolt kiadásokat. Ezt az összeget általában az eredményszemléletű számviteli alapon számítják ki, amely alapján a ráfordításokat a bevételekkel egyidejűleg kell elszámolni. Ez a számviteli alap megköveteli a ráfordítások felhasználását a még be nem fizetett kiadások megjelenítésének felgyorsítása érdekében, valamint az előre fizetett kiadások felhasználását a még fel nem használt költségek elszámolásának elhalasztására. Ezenkívül az eladásokat a bevételek megszerzésének időpontjában kell elszámolni, nem pedig akkor, amikor az ügyfelektől a kapcsolódó készpénzfizetéseket megkapják. Az eredmény egy nettó jövedelem, amely nem tükrözi az adott időszakban ténylegesen elfogyasztott vagy létrehozott készpénz mennyiségét.

A nettó cash flow a készpénz mennyiségének nettó változása, amelyet egy vállalkozás termel vagy veszít egy jelentési időszak alatt, és általában a jelentési időszak utolsó napjának végéig mérik. A nettó cash flow-t úgy számítják ki, hogy meghatározzák az időszakonként végleges készpénzegyenleg változását, és az eredményszemléletű számviteli alap nem befolyásolja.

A nettó jövedelem és a nettó cash flow ezen leírása alapján a legfontosabb különbségek a nettó jövedelem és a nettó cash flow között:

  • Költségek elhatárolása . A nettó jövedelem kiszámításába beletartoznak a költségek, amelyekre esetleg még nem történtek készpénzfizetések.

  • Előre fizetett kiadások . A felmerült költségek készpénzfizetéseit ráfordítások helyett eszközként könyvelhetjük el, mivel azokat még nem használták fel.

  • Halasztott bevételek . A bevételeket kizárják a nettó jövedelem kiszámításából, mert még nem keresték meg, annak ellenére, hogy a kapcsolódó készpénz esetleg már meg is érkezett (esetleg ügyfélbetétként).

  • Hitelfelvételek . A bevételeket beleszámítják a nettó jövedelem kiszámításába, mert azokat megszerezték, annak ellenére, hogy a kapcsolódó pénzbevételek még nem történtek meg.