Aktivált költség

Az aktivált bekerülési értéket az állóeszköz részeként kell elszámolni, ahelyett, hogy a felmerült időszakban ráfordításként terhelnék. A nagybetűket akkor alkalmazzák, ha egy tétel várhatóan hosszú időn keresztül elhasználódik. Ha a bekerülési érték aktiválásra kerül, akkor az idővel a ráfordítást terheli amortizáció (immateriális javak) vagy értékcsökkenés (tárgyi eszközök) felhasználásával. A tőkésítési koncepció rövid távú változása az, hogy egy kiadást fel kell tüntetni az előre fizetett kiadások számláján, amely a kiadást eszközzé alakítja. Az eszközt később felhasználáskor terhelik rá, általában néhány hónapon belül.

A tőkésített költségek általában az épületek építésével kapcsolatban merülnek fel, ahol a legtöbb építési költség és a kapcsolódó kamatköltségek aktiválhatók.

Az aktivált költségek például:

  • Eszköz előállításához használt anyagok

  • Tárgyi használatra vásárolt eszközökhöz kapcsolódó forgalmi adók

  • Vásárolt eszközök

  • Az eszköz felépítéséhez szükséges finanszírozáshoz kapcsolódó kamat

  • Az eszköz megépítésével kapcsolatos bér- és juttatási költségek

  • Egy helyszín lebontása az új építkezés előkészítése érdekében

  • Szállítási költségek, amelyek egy megvásárolt eszköz tervezett helyre történő eljuttatásával kapcsolatosak

  • Tesztelési költségek annak biztosítására, hogy egy eszköz készen áll a rendeltetésszerű használatra

A nagybetűk megfelelnek az egyeztetési elv követelményeinek, ahol a kiadásokat egyidejűleg felismeri, és azokat a bevételeket is elismeri, amelyeket ezek a kiadások elősegítettek. Tehát, ha olyan gyárat épít, amely 20 évig fog tartani, akkor annak a 20 évnek a lakástermelő berendezéseknek kell lennie, amelyek bevételt fognak termelni, ezért le kell amortizálnia a gyár költségeit ugyanebben a 20 évben.

Mivel az aktivált költségeket általában több év alatt értékcsökkentik vagy amortizálják, a költségek aktiválása azt jelenti, hogy ez hatással lesz a jövőbeni több beszámolási időszak nyereségére. Ugyanakkor a kapcsolódó cash flow hatás azonnali, ha előre fizetnek költséget. Az ezt követő értékcsökkenés nem pénzbeli ráfordítás. Következésképpen a költségek aktiválása azt eredményezi, hogy az eredménykimutatásban szereplő nyereségszintek eltérnek a cash flow kimutatásban jelentett kapcsolódó cash flow-któl.