A tőkekiadások és a bevételi kiadások közötti különbség

A beruházások befektetett eszközökre vonatkoznak, amelyek várhatóan hosszú ideig produktív eszközök lesznek. A bevételi kiadások olyan költségekre vonatkoznak, amelyek konkrét bevételi tranzakciókhoz vagy működési időszakokhoz kapcsolódnak, például az eladott áruk költségeihez, illetve a javítási és karbantartási költségekhez. Így a kétféle kiadási különbség a következő:

  • Időzítés . A tőkekiadásokat a ráfordításokra fokozatosan, amortizációval, hosszú időn keresztül kell elszámolni. A bevételi kiadásokat a tárgyidőszakban vagy röviddel azután ráfordításként számolják el.

  • Fogyasztás . Feltételezzük, hogy a beruházási ráfordítások a kapcsolódó befektetett eszközök hasznos élettartama alatt kerülnek felhasználásra. A bevételi kiadásokat feltételezzük, hogy nagyon rövid időn belül felhasználják.

  • Méret . Kérdésesebb különbség, hogy a tőkekiadások általában nagyobb pénzbeli összegeket foglalnak magukba, mint a bevételek. Ugyanis egy kiadás csak akkor minősül tőkekiadásnak, ha meghaladja egy bizonyos küszöbértéket; ha nem, akkor automatikusan bevételi kiadásnak minősül. Bizonyos meglehetősen nagy kiadások azonban továbbra is bevételi kiadásoknak minősíthetők, amennyiben azok közvetlenül a bevételi tranzakciókhoz kapcsolódnak, vagy időszaki költségek.