A folyamatos működés elve

A folyamatos működés elve az a feltételezés, hogy a gazdálkodó egység a belátható jövőben az üzleti életben marad. Ez fordítva azt jelenti, hogy a gazdálkodó egység nem lesz kénytelen a közeljövõben leállítani a mûködést és felszámolni eszközeit, ami nagyon alacsony tûzár-eladási áron lehet. Ezzel a feltételezéssel a könyvelő indokolt bizonyos kiadások megjelenítésének későbbi időszakra való halasztására, amikor a gazdálkodó egység feltehetően továbbra is üzleti tevékenységet folytat, és eszközeit a lehető leghatékonyabban használja fel.

Feltételezzük, hogy a gazdálkodó egység folyamatosan működik, ellenkező lényeges információk hiányában. Ilyen ellentmondó információ például az, hogy a gazdálkodó egység képtelen teljesíteni kötelezettségeit, mivel azok jelentős eszközértékesítés vagy adósságátalakítás nélkül teljesülnek. Ha nem így lenne, akkor a gazdálkodó egység lényegében eszközöket szerezne azzal a szándékkal, hogy lezárja tevékenységét, és az eszközöket egy másik félnek továbbadja.

Ha a könyvelő úgy véli, hogy a gazdálkodó egység már nem biztos, hogy folytatja tevékenységét, akkor ez felveti azt a kérdést, hogy eszközei értékvesztettek-e, ami miatt könyv szerinti értéküket fel kell számolni likvidációs értékükre. Így egy folytonos vállalkozásnak feltételezett gazdálkodó egység értéke magasabb, mint a felbomlási értéke, mivel a folytatódó vállalkozás potenciálisan továbbra is profitot kereshet.

A folyamatban lévő vállalkozás fogalmát az általános elfogadott számviteli elvek sehol nem határozzák meg világosan, ezért jelentős mértékű értelmezés tárgyát képezi abban az esetben, amikor a gazdálkodó egységnek be kell jelentenie azt. Azonban általánosan elfogadott könyvvizsgálati standardok (GaAs) do felkérnek egy ellenőr által a figyelembevételével az egység képességét, hogy továbbra is folyamatosan működik.

A könyvvizsgáló a gazdálkodó egység folytatódó képességét értékeli egy, az auditált pénzügyi kimutatások dátumát követő legfeljebb egy évig tartó időszakban. A könyvvizsgáló (többek között) a következő elemeket veszi figyelembe annak eldöntése során, hogy jelentős kétség merül-e fel a gazdálkodó egységnek a folyamatos működésként való folytatásának képességével kapcsolatban:

  • A működési eredmények negatív tendenciái, például a veszteségek sora

  • A társaság nem teljesíti a hitelt

  • A kereskedelmi hitel elutasítása a vállalat számára a beszállítói részéről

  • Gazdaságtalan, hosszú távú kötelezettségvállalások, amelyek a társaságnak vannak kitéve

  • Jogi eljárás a társaság ellen

Ha valamilyen probléma merül fel, akkor a könyvvizsgáló cégnek igazolnia kell ellenőrzési jelentését a problémáról szóló nyilatkozattal.

Lehetséges, hogy a társaság enyhítse a könyvvizsgáló nézetét a folytatódó státusáról azáltal, hogy egy harmadik fél garantálja a vállalkozás adósságait, vagy megállapodik abban, hogy szükség esetén további forrásokat biztosít. Ezzel a könyvvizsgáló ésszerűen biztosított arról, hogy az üzleti tevékenység a GAAS által meghatározott egyéves időszak alatt is működőképes marad.