A lényegesség elve

A lényegesség elve kimondja, hogy a számviteli standard figyelmen kívül hagyható, ha ennek nettó hatása olyan kicsi hatással van a pénzügyi kimutatásokra, hogy a kimutatások felhasználóját nem tévesztik meg. Az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) szerint nem kell végrehajtania a számviteli standard rendelkezéseit, ha egy tétel lényegtelen. Ez a meghatározás nem ad végleges útmutatást a lényeges információk és az immateriális információk megkülönböztetéséhez, ezért meg kell ítélni, hogy egy ügylet lényeges-e.

Az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság bemutatás céljából azt javasolta, hogy a mérlegben külön tegyék közzé az összes eszköz legalább 5% -át kitevő tételt. Sokkal kisebb tárgyak azonban anyaginak tekinthetők. Például, ha egy kisebb tétel a nettó nyereséget nettó veszteséggé változtatta volna, akkor lényegesnek tekinthető, bármennyire is kicsi. Hasonlóképpen, egy ügylet akkor tekinthető lényegesnek, ha a pénzügyi kimutatásokban való szerepeltetése eléggé megváltoztatná az arányt ahhoz, hogy a gazdálkodó egység ne feleljen meg hitelezői szerződésének.

Egy egyértelműen lényegtelen tétel példájául előfordulhat, hogy előre fizetett 100 USD bérleti díjat a következő hat hónapra kiterjedő postafiókon; az egyeztetés elve alapján a bérleti díjat hat hónapon keresztül terhelni kell. A ráfordítás összege azonban olyan kicsi, hogy a pénzügyi kimutatások egyetlen olvasóját sem fogják félrevezetni, ha a teljes 100 dollárt a jelenlegi időszak költségeire terhelik, ahelyett, hogy elosztanák a használati időszakra. Valójában, ha a pénzügyi kimutatásokat a legközelebbi ezer vagy millió dollárra kerekítik, ez a tranzakció egyáltalán nem változtatna a pénzügyi kimutatásokon.

A lényegesség fogalma az entitás méretétől függően változik. Egy hatalmas multinacionális vállalat az egymillió dolláros tranzakciót lényegtelennek tekintheti teljes tevékenységével arányosan, de egymillió dollár meghaladhatja egy helyi kisvállalat bevételeit, ezért nagyon fontos lenne annak a kisebb vállalatnak.

A lényegesség elve különösen fontos annak eldöntésekor, hogy egy tranzakciót a zárási folyamat részeként kell-e nyilvántartani, mivel egyes ügyletek kiküszöbölése jelentősen csökkentheti a pénzügyi kimutatások kiadásához szükséges időt. Hasznos megvitatni a társaság könyvvizsgálóival, hogy mi minősül lényeges tételnek, így a pénzügyi kimutatások ellenőrzésénél nem merülnek fel problémák ezekkel a tételekkel.

Hasonló feltételek

A lényegesség elvét a lényegesség fogalmának is nevezik.