Átmeneti időszak

Az időközi időszak a teljes pénzügyi évnél rövidebb pénzügyi beszámolási időszak. Az időközi pénzügyi beszámolók általában negyedéves pénzügyi jelentések, amelyek szükségesek minden olyan vállalkozás számára, amelynek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaival vagy részvénypapírjaival nyilvános kereskedés folyik. Attól függően, hogy melyik értékpapír-szabályozó vagy tőzsde vesz részt, a gazdálkodó egységnek legalább a pénzügyi év első félévének végén, de legkésőbb az egyes időközi részek végét követő 60 napon belül közbenső pénzügyi jelentéseket kell kiadnia. időszak.

Az átmeneti időszak szintén az a szokásos havi időtartam, amelyet a legtöbb szervezet pénzügyi beszámolásához használ.