Tőketartalékban

A tőke befizetése a befektetőktől a gazdálkodó egység állományáért cserébe kapott kifizetések. Ez a vállalkozás teljes tőkéjének egyik kulcseleme. A tőke befizetése tartalmazhat törzsrészvényt vagy elsőbbségi részvényt. Ezek az alapok csak a részvények közvetlenül a befektetőknek történő értékesítéséből származnak; nem a részvények másodlagos piacon a befektetők közötti értékesítéséből, sem pedig működési tevékenységből származik.

A befizetett tőke csak a részvények eladásából származó pénzeszközökből áll; ez nem tartalmazza származó bevétel folyamatos vállalati működés.

A tőke befizetése némileg eltér a kiegészítő befizetett tőke kifejezéstől, mert a befizetett tőke magában foglalja mind az eladott részvények névértékét, mind a kiegészítő befizetett tőkét, amely azt az árat képviseli, amelyen a részvényeket a névérték felett értékesítik. Így a tőkeként fizetett képlet a következő:

Befizetett tőke = Névérték + További befizetett tőke

Alternatív értelemben az, hogy a tőkebefektetés megegyezik a tőkebefizetett összeggel , így a névérték kizárásra kerül a meghatározásból. Ezért tisztában kell lennie a definícióval, amikor a tőkefizetést másokkal tárgyalja, akiknek más lehet a koncepciójuk.

A fizetett tőke más néven befizetett tőke.