Nettó eszközök

A nettó eszközöket a gazdálkodó egység összes eszközének definiálják, levonva annak összes kötelezettségét. A nettó eszközök összege pontosan megegyezik egy vállalkozás részvényeseinek saját tőkéjével. Egy nonprofit szervezetnél a nettó eszközök korlátlan és korlátozott nettó eszközökre vannak felosztva.