Marketing szövetkezet

A marketingszövetkezet értékesítési helyet biztosít a tagok és a védnökök (bármely fél, akivel a szövetkezet szövetkezeti alapon üzletel) által szállított termékek számára. Például egy gazdaság folyamatosan értékesít állatállományt és növényeket egy szövetkezeten keresztül, amely kezeli a termékek marketingjét és esetleges értékesítését harmadik feleknek.

A marketingszövetkezetek levonhatják a visszatartásokat a mecénásoknak fizetendő bevételekből. Ezeket az összegeket a védnökök tőkeszámláin helyezik el. Ezek a visszatartott források lényegében a szövetkezet finanszírozási formáját jelentik. A visszatartásokat rendszerint több egymást követő évben folyósítják, ezért a szövetkezet kötelezettségének tekinthetők.