Az alapok forgalmi kimutatása

Az alapokról szóló kimutatás a cash flow kimutatás korábbi változata, amelyre mostantól szükség van az egység pénzforgalmának változásainak beszámolásához egy számviteli időszak alatt. Az alapok áramlási kimutatására az 1971 és 1987 közötti időszakban az általánosan elfogadott számviteli elvek szerint volt szükség. A kimutatás elsősorban a gazdálkodó egység nettó működőtőke-helyzetében bekövetkezett változásokat jelentette az elszámolási időszak kezdete és vége között. A nettó forgótőke az egység forgóeszközei, levonva a rövid lejáratú kötelezettségeit.

A cash flow kimutatás átfogóbb dokumentum, mint a korábbi pénzforgalmi kimutatás, és több típusú cash flow-ra összpontosít; a gazdálkodó egység által kiadott pénzügyi kimutatások része.