Anyagi gyengeség

Lényeges gyengeség akkor merül fel, ha a pénzügyi beszámolás feletti belső kontroll hatástalannak bizonyul. Ha ésszerű lehetőség van arra, hogy a hatástalan ellenőrzés jelentős hibás állításokat eredményezhet a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban, ezt lényeges gyengeségnek kell tekinteni. Ha az auditorok lényeges hiányosságot találnak, erről értesíteniük kell az ellenőrző bizottságot. Valószínű eredmény, hogy az ellenőrző bizottság nyomást fog gyakorolni a menedzsmentre, hogy mielőbb orvosolja az azonosított problémát.