Kedvezményes megtérülési idő

A diszkontált megtérülési idő az az időtartam, amely alatt a befektetésből származó pénzáramok megtérítik a kezdeti befektetést, figyelembe véve a pénz időértékét. Ez a megközelítés hozzáadja a diszkontálást az alap megtérülési idő kiszámításához, ezáltal nagymértékben növelve az eredmények pontosságát. A megtérülési idő meghatározásának alapvető képlete:

Befektetett összeg ÷ Átlagos éves cash flow-k

A diszkontált megtérülési idő helyett a következő lépéseket követi:

  1. Hozzon létre egy táblázatot, amely felsorolja a beruházáshoz kapcsolódó várható cash-flow-t a 0. évben.
  2. A táblázat következő soraiba írja be a befektetéstől számított cash flow-kat minden következő évben.
  3. Szorozza meg a táblázat minden évben várható éves cash-flow-ját az alkalmazandó diszkontrátával, ugyanazt a kamatlábat használva a táblázat összes időszakára. A kezdeti befektetésre nem alkalmaznak diszkontrátát, mivel az egyszerre következik be.
  4. Hozzon létre egy oszlopot a táblázat jobb szélén, amely felsorolja az egyes évek összesített diszkontált cash flow-ját. Az utolsó oszlop számításának célja, hogy az egyes időszakok diszkontált cash flow-ját hozzáadja az előző időszak hátralévő egyenlegéhez. Az egyenleg kezdetben negatív, mert magában foglalja a projekt finanszírozásához szükséges pénzkiáramlást.
  5. Amikor a kumulált diszkontált cash flow pozitív lesz, az addig a pontig eltelt időszak a megtérülési időt jelenti.

A számítás még pontosabbá tétele érdekében a későbbi időszakokban foglaljon bele minden további pénzkifolyást a projektért fizetendő összegekért, amelyek a fejlesztésekhez vagy a karbantartáshoz kapcsolódhatnak.

Ez a megközelítés lényegesen pontosabb, mint az alap megtérülési időszak képlete. Ugyanakkor a bonyolultság magasabb szintje is szenved, ami miatt a megtérülési idő ilyen gyakran használt számítás.