Nyereség

A nyereség egy eszköz értékének növekedéséből származik. Akkor tekinthető megvalósultnak, ha az eszközt harmadik félnek adják el, és ezzel profitot eredményeznek. A nyereség akkor tekinthető nem realizáltnak, ha az eszközt még nem adták el.

A nyereség összegét úgy számítják ki, hogy levonják könyv szerinti értékét az eladásából származó befizetésből, levonva a jutalékokat és a feldolgozási díjakat.