Ígérvény

A váltó egy írásos megállapodás, amelynek értelmében az egyik fél vállalja, hogy egy másik félnek egy későbbi időpontban bizonyos összeget fizet. A dátum lehet rögzített dátum valamikor a jövőben, vagy igény szerint. A jegyzet általában a következő információkat tartalmazza:

  • A kedvezményezett neve
  • A gyártó neve (fizető)
  • A fizetendő összeg
  • Az adósságra alkalmazandó kamatláb
  • A lejárat dátuma
  • A kibocsátó aláírása és az aláírás dátuma

A kedvezményezett egy váltó birtokosa. Miután az alapul szolgáló összegeket kifizették a kedvezményezettnek, a kedvezményezett törli a kötvényt, és visszaküldi a készítőnek. A váltó abban különbözik az IOU-tól, hogy a kötvény megadja a visszafizetés sajátosságait, míg az IOU csak tudomásul veszi, hogy létezik adósság.