A szervezeti struktúra meghatározása

A szervezeti felépítés az a szabályrendszer, amelyet a feladatok szervezeten belüli irányításának körvonalazására használnak. Ezek a szabályok meghatározzák a pozíciók közötti jelentési kapcsolatokat, valamint a munka átruházásának és ellenőrzésének módját. A szerkezet ellenőrzi a cégen keresztüli információáramlást is. Az elfogadott struktúra típusa grafikusan megadható egy szervezeti ábrán. A szervezeti struktúra két általános osztályozása:

  • Központosítva . A döntéshozatal a szervezet tetején van összpontosítva, az egység alacsonyabb szintjeinek meg kell mondani, hogyan hajtsák végre ezeket a döntéseket. Ez a megközelítés gyakoribb az olyan iparágakban működő nagy szervezeteknél, amelyek nem tapasztalnak sok változást. Ebben a struktúrában az információkat összesítik a tetején, majd szelektíven osztják el a szervezeten keresztül.

  • Decentralizált . A döntéshozatal az egész üzletágban eloszlik, ami kevesebb szintet eredményez a szervezeti struktúrán belül. Ez a megközelítés akkor működik a legjobban, ha a szervezetnek mozgékonyabbnak kell lennie a döntéshozatalban. Ebben a struktúrában az információkat demokratikusabban osztják meg a szervezetben.

Pontosabban, egy vállalkozás a következő szervezeti struktúrák egyikét alkalmazhatja, amely a saját üzleti környezetében a legjobban működik:

  • Funkcionális . Ez a megközelítés a vállalatot részlegekre bontja, így minden szakterület más-más irányítás alatt áll. Például külön részlegek lehetnek a számvitel, a mérnöki munka, a beszerzés, a gyártás és a forgalmazás területén. Ez a leggyakoribb szervezeti felépítés.

  • Organikus . Ennek a megközelítésnek rendkívül lapos a jelentési struktúrája, ahol a tipikus vezető irányítási tartománya nagyszámú alkalmazottat ölel fel. Az alkalmazottak közötti interakciók általában horizontálisan zajlanak a szervezetben, nem pedig függőlegesen a vezetők rétegei és közvetlen jelentéseik között.

  • Osztott . Ez a megközelítés külön szervezeti struktúrákat hoz létre a különböző földrajzi régiók vagy termékvonalak kiszolgálására. Nagyobb szervezeteknél használják. A divízión belül lehetnek funkcionális vagy szerves struktúrák.

  • Mátrix . Ez a megközelítés lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy több felelősséggel járjanak több funkcionális területen. Helyes megvalósítás esetén hatékony szervezet alakulhat ki. Az alkalmazottak számára azonban zavaró, ezért ritkán használják.