Az adóév

Egy vállalat az adóév alapján számolja be adóköteles jövedelmét egy adóév alapján, amelyet akkor határoznak meg, amikor a vállalat benyújtja az első bevallását. Ezt a megállapítást az esedékesség napjáig kell megtenni, amikor a gazdálkodó egység adóbevallása az adóév végét követően esedékes. A C társaság vagy az S társaság esetében az esedékesség napja az adóév végét követő harmadik hónap 15. napja, míg a magánszemélyek, a partnerség résztvevői és az „S” társaság részvényeseinek esedékessége a 15. nap. az adóév végét követő negyedik hónap napja.

Az alapértelmezett adóév

Az adóév alapértelmezett időtartama a naptári év, amely január 1-től december 31-ig tart. Hacsak külön engedélyt nem kapunk, a naptári évet adóévként kell használni egy egyéni vállalkozás, egy S-társaság részvényese számára, vagy egy személyes szolgáltató vállalat. A személyes szolgáltató vállalat egy C társaság, amely elsősorban személyes szolgáltatásokat nyújt (a személyes szolgáltatási tevékenységek kompenzációs költségeinek meghatározása szerint az összes kompenzációs költség legalább 50% -a), és a tulajdonosok elsősorban tulajdonosok, akik nemcsak a szolgáltatási munka nagy részét végzik, de akik a társaság részvényeinek több mint 10% -át is birtokolják. A személyes szolgáltatások magukban foglalják a tanácsadás, az előadóművészet, az aktuáriusi munka, a könyvelés, az építészet, az egészségügyi és állat-egészségügyi szolgáltatások, a jog és a mérnöki tevékenységeket.

A partnerségi adóév meghatározása

A társaság adóévének megállapítására vonatkozó szabály összetettebb; ha egy vagy több, ugyanazon adóévvel rendelkező partner rendelkezik többségi részesedéssel a társaságban, akkor a társulásnak az adóévét kell használnia; ha a többségi partnerek nem alkalmaznak egyetlen adóévet, akkor a társulásnak valamennyi fő partnerének (legalább 5% -os részesedéssel rendelkező) adóévét kell használnia; ha a partnerek nem ugyanazt az adóévet használják, akkor a felhasznált adóévnek kell a legkisebb halasztott partneri jövedelmet eredményeznie. Ezt úgy számítják ki, hogy meghatározzák az egyes partnerek adóévében hátralévő hónapok számát (a partnerek közötti legkorábbi adóév végének felhasználásával a számítás alapjául), és ezt az összeget meg kell szorozni az egyes partnerek jövedelmének százalékos arányával. Ezután adja hozzá ezt a számítást az összes partner számáraés meghatározza az adóév végét, amely a lehető legkisebb számot eredményezi. Az eredmény általában a partnerek közötti legkorábbi adóév vége lesz, amely a meglévő partnerségi év végét követi.

A naptári év beállítása adóévnek

A naptári évet adóévként kell használni akkor is, ha nem vezetünk kellően pontos adózással kapcsolatos nyilvántartást, éves beszámolási időszakot használunk, vagy ha a jelenlegi adóév nem minősül pénzügyi évnek (amelyet az IRS a következőképpen határoz meg: 12 egymást követő hónap, amely december kivételével bármely hónap utolsó napján ér véget).

Az 52–53 hetes év beállítása adóévnek

Lehetőség van egy 52–53 hetes adóév benyújtására is, amennyiben a pénzügyi évet ugyanazon az alapon tartják fenn. Az 52-53 hetes év mindig a hét ugyanazon napján ér véget, amelyet kiválaszthat. Ez olyan adóéveket eredményezhet, amelyek a hónap utolsó napjától eltérő napokon zárulnak le. Az ilyen típusú adóév benyújtásához az IRS-nek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot az első éves adóbevallással, amely feljegyzi annak a hónapnak a hónapját és napját, amelyen az adóév mindig véget ér, valamint az adót év véget ér. IRS jóváhagyása nélkül lehet 52-53 hetes adóévre váltani, feltéve, hogy az új adóév továbbra is ugyanabba a hónapba esik, amely alatt a gazdálkodó egységnek jelenleg az adóév vége van, és a változást bejelentő nyilatkozat a változás bekövetkezésének évéről szóló adóbevalláshoz csatolva.

Az 52–53 hetes adóév problémát jelent az IRS számára, mivel nehezebb meghatározni azt a pontos dátumot, amelyen az adózási szabályainak változásai alkalmazandók minden olyan szervezetre, amely ezt alkalmazza. Az adóév végének dátumozása érdekében az IRS azt feltételezi, hogy egy 52–53 hetes adóév az adóév első napjához legközelebb eső naptári hónap első napján kezdődik, és az utolsó adóév utolsó napjához legközelebb eső naptári hónap napja.

Az adóév megváltoztatása

A társaság az IRS-hez fordulhat adóévének megváltoztatásához, ha erre érvényes üzleti cél van. A változás iránti kérelem felülvizsgálata során az IRS elsősorban a jövedelem esetleges torzulásával foglalkozik, amely hatással lesz az adóköteles jövedelemre. Például aggodalomra adhat okot a bevételek áthelyezése a következő adóévbe, ahogyan ez akkor lenne, ha egy vállalat átállna egy olyan adóévre, amely közvetlenül az eladási szezon fő része előtt zárult le, és ezzel bevételeinek jelentős részét áthelyezte ( és adóköteles jövedelem) egy jövőbeli időszakra. Ugyanezen példa szerint ez a nettó működési veszteséget is okozhatja a rövid adóév során, amelyet a változás eredményezne, mivel a bevételek nagy részét elvonnák az évtől. Ilyen esetekben az IRS nem hajlandó jóváhagyni az adóév változását.Ha az IRS úgy látja, hogy a változás semleges vagy pozitív változást eredményez a bejelentett jövedelemben, akkor kedvezőbben felülvizsgálja a változás támogatásának bármely üzleti okát, például az év végének ütemezését a legtöbb üzleti tevékenység következtetésével összhangban. az év (például január kiskereskedelmi cégek évzáróként történő felhasználása). Így az adóév elsődleges szempontja az adóév javasolt változtatásának felülvizsgálata során mindig annak lehetséges hatása lesz az adóbevételekre.Az adóév elsődleges szempontja az adóév javasolt változtatásának felülvizsgálata során mindig annak lehetséges hatása lesz az adóbevételekre.Az adóév elsődleges szempontja az adóév javasolt változtatásának felülvizsgálata során mindig annak lehetséges hatása lesz az adóbevételekre.

Az egyetlen eset, amikor az IRS automatikusan jóváhagyja az adóév változását, a 25% -os teszt. Ebben a tesztben egy vállalat kiszámítja a javasolt adóév utolsó két hónapjának teljes árbevételének arányát az egész év összes bevételéhez viszonyítva. Ha ez az arány 25% vagy annál nagyobb az elmúlt három évben, akkor az IRS változást engedélyez az adóévben a kért év végi dátumig. Ha egy vállalatnak még nincs legalább 47 havi elszámolható bevétele, amelyre a számítást megalapozhatja, akkor nem alkalmazhatja ezt a megközelítést az adóév megváltoztatására.

Az adóévnek az imént említett szabályok hatálya alá kell tartoznia, különben nem megfelelőnek tekinthető, és az IRS jóváhagyásával meg kell változtatni. Például, ha egy társaságot a hónap 13. napján alapítottak, és a tulajdonos feltételezi, hogy a pénzügyi és az adóév pontosan egy évvel zárul le ettől a ponttól (a következő év azonos hónapjának 12. napján), nem megfelelő adóév, mert nem ér véget a hónap utolsó napján, és nem tartozik az 52–53 hetes évet szabályozó szabályok hatálya alá sem. Ilyen esetekben a társaságnak módosított jövedelemadó-bevallást kell benyújtania, amely a naptári éven alapul, majd megkapja az IRS jóváhagyását, hogy a naptári évtől eltérő adóévre váltson (ha a naptári évet valamilyen oknál fogva nem tartják megfelelőnek).

Amikor egy vállalat új adóévre vált, vagy éppen megkezdi működését, akkor valószínű, hogy kezdetben rövid adóév lesz. Ha igen, akkor be kell jelentenie az adóköteles jövedelmet arról a rövid időszakról, amely a régi adóév végét követő első napon kezdődik (vagy a szervezet kezdő dátumát, ha ez új), és az első napot megelőző napon ér véget. az új adóév. A rövid adóév adóköteles jövedelmének jelentésekor az a legfontosabb kérdés, hogy az adóköteles összeg nem a rövid évre vonatkozó nettó jövedelem, hanem inkább az évesített összeg. Az évesített adatot azért használjuk, mert ez magasabb adósávba helyezheti a vállalatot. Például, ha a Hawser Company rövid, hat hónapos adóévvel rendelkezik, és 50 000 dolláros adóköteles jövedelme van erre az időszakra, akkor először 50 000 dollárt kell évesítenie,az egész éves adóköteles jövedelem 100 000 dollárra emelkedik. Az adó százaléka magasabb 100 000 dollárnál, mint 50 000 dollárnál, ami 22 500 dolláros adót eredményez az évesített adatok alapján. A Hawser Company ekkor az adónak csak azt a részét fizeti meg, amely a rövid adóév során felhalmozódott volna, amely a 22 500 dolláros éves adónak a fele, vagyis 11 250 dollár.

A rövid adóévre vonatkozó adószámítási módszer problémákat okozhat azoknak a szervezeteknek, amelyeknek erősen szezonális bevételi szokásaik vannak, mivel csak az év néhány hónapjában nagyon magas a jövedelmük, a fennmaradó hónapokban pedig veszteségeik lehetnek. Ha a rövid adóév ebbe a magas bevételű időszakba esik, akkor a vállalat azt tapasztalja, hogy a bevételeinek az adózási szabályok szerinti évesítésével jóval magasabb adókategóriába kerül, mint általában, és lényegesen több adót fizet. Ezt a kérdést a következő évben úgy lehet megoldani, hogy visszatérítést nyújt be. Abban az esetben azonban, ha kellemetlen készpénzhiány lép fel, amelyet néhány hónapon át nem lehet enyhíteni, akkor előzetesen tisztában kell lennie ezzel a problémával, és meg kell próbálnia megtervezni a rövid adóév időzítését körülötte.

Ha egy vállalat módosítani kívánja adóévét, jóváhagyást kell kapnia (néhány kivételtől eltekintve) az IRS-től. Ehhez töltse ki és postázza az 1128-as számú IRS-t a rövid adóév zárását követő második naptári hónap 15. napjáig. Ne változtassa meg az adóéveket addig, amíg meg nem érkezik az IRS hivatalos jóváhagyása.