Amortizációs módszerek

Az amortizációt arra használják, hogy az állóeszközök könyv szerinti értékét fokozatosan terhelésre számolják el. Számos amortizációs módszer létezik, amelyek az adott beszámolási időszakban eltérő ráfordításokat eredményezhetnek. Az alábbiak az általános amortizációs módszerek:

  • Egyenes vonal . A lineáris módszer minden beszámolási időszakban ugyanannyi értékcsökkenést számol fel költségként. Ez a megközelítés valószínűleg megközelíti a legtöbb eszköz átlagos felhasználási szokásait, ésszerű módszer a bevételek és a kiadások összehangolására. Ez az amortizáció kiszámításának legegyszerűbb módszere is, ami messze a leggyakrabban használt amortizációs módszer. Ennek a megközelítésnek a használata megkönnyíti a könyvek lezárását minden hónap végén, mivel ilyen egyszerű kiszámítani.

  • Gyorsított . Gyorsított értékcsökkenési módszert terveznek arra, hogy az állóeszköz amortizálható összegének nagy részét a lehető leghamarabb költségig terheljék, a későbbi időszakokban pedig gyorsan csökkenő összeget számoljanak el ráfordításként. Erre a módszerre példa a kétszeresen csökkenő egyenleg módszer és az évek számjegyeinek összege. Ez a megközelítés hasznos a rövid távú nyereség csökkentésére az adóköteles jövedelem összegének csökkentése érdekében. Nehéz azonban kiszámítani, általában nem tükrözi a befektetett eszközök tényleges használati szokásait, és torzítja a vállalkozás jelentett eredményeit.

  • Használat alapú . A felhasználáson alapuló értékcsökkenési módszert úgy tervezték, hogy változó időszakos értékcsökkenési költsége legyen, amely a tárgyi eszköz tényleges felhasználásának összegén alapul. Példa erre a módszerre a termelési egységek módszere. Ez az értékcsökkenési módszerek közül a legpontosabb a tényleges felhasználás és a kapcsolódó értékcsökkenési ráfordítások összehangolásakor, de a nyilvántartás túlzott mértékű elszenvedésétől szenved a használati szintek nyomon követése. Tekintettel erre a problémára, általában csak a drágább befektetett eszközökre korlátozódik, amelyek használati szintje az idő múlásával jelentősen változik.

Az itt leírt értékcsökkenési módszerek közül a legpraktikusabb az egyenes módszer, mivel minimális karbantartást igényel és a legkönnyebben érthető. A gyorsított módszer egyetlen értéke a jövedelemadók fizetésének elhalasztása. Használat-alapú módszer csak akkor használható, ha bizonyíthatóan szükség van az értékcsökkenés pontosságának fokozott szintjére, mivel ez időigényes megközelítés.

Az amortizáció bármely módja időigényes az eszköz élettartama alatt, ezért nem hatékony. A számviteli személyzet hatékonyságának javítása érdekében állítson be magas kapitalizációs küszöböt, amely alatt az összes kiadást felmerülésekor ráfordítják. Ezzel nagyszámú amortizációs számítást lehet kiküszöbölni.

Ellenőrzési szempontból a legjobb az egyenes vonalú módszer alkalmazása, mivel ezeket a számításokat a könyvvizsgálók számára a legkönnyebb ellenőrizni. Ez csökkentheti a vállalkozás éves könyvvizsgálati díját.