Gyűjtési időszak

A beszedési periódus az ügyfelektől származó követelések behajtásához szükséges napok átlagos száma. Ezt a számla kiállításától a készpénz vevőtől történő átvételéig terjedő intervallumként mérik.

A rövidebb beszedési periódust optimálisnak tekintik, mivel a hitelező gazdálkodó egysége rövidebb ideig kockáztatja a forrásait, és kevesebb forgótőkére van szüksége a vállalkozás működtetéséhez is. Egyes szervezetek azonban szándékosan hosszabb behajtási időszakot engedélyeznek, hogy az alacsonyabb hitelminőségű ügyfelek felé terjesszék eladásaikat.

A beszedési időszak számítása nem tartalmazza a nem vevőkövetelések, például a munkavállalók előlegeinek beszedési időszakát, mivel ez torzítaná a számítás eredményét.