Közvetett munkaerő

A közvetett munka minden olyan munka költsége, amely támogatja a gyártási folyamatot, de amely közvetlenül nem vesz részt az anyagok késztermékekké történő aktív átalakításában. Példák a közvetett munkaügyi pozíciókra:

  • Termékfelügyelő

  • Vásárló személyzet

  • Anyagmozgató személyzet

  • Anyagkezelő személyzet

  • Minőségellenőrző személyzet

Az ilyen típusú közvetett munkaerő költségeit a gyár általános költségeire, és onnan a jelentési időszak alatt gyártott termelési egységekre terhelik. Ez azt jelenti, hogy a termelési folyamathoz kapcsolódó közvetett munkaerő költsége vagy a végleges készletbe, vagy az eladott áruk költségeibe kerül.

A közvetett munka sokféle adminisztratív munkakörre is utal, például:

  • Bármely számviteli pozíció

  • Bármely marketing pozíció

  • Bármely mérnöki beosztás

Ezeknek a pozícióknak a költsége nem vezethető vissza a termelési tevékenységekre, ezért felmerülésükkor a költségeket terhelik.

Mindkét típusú közvetett munka költsége teljes mértékben megterhelhető az ellátások és a béradók költségeivel pénzügyi elemzés vagy költségelszámolás céljából, mivel ezek a többletköltségek szorosan összefüggenek a közvetett munkaerő-pozíciókkal.