Kötvények amortizációs ütemezése

A kötvény amortizációs ütemezése egy táblázat, amely megmutatja a kamatráfordítás, a kamatfizetés és a kötvény diszkont vagy prémium amortizációjának összegét minden egymást követő időszakban. A táblázatot a kötvénykibocsátók általában használják, hogy segítsék őket ezen eszközök időbeli elszámolásában. A számításhoz alkalmazott legpontosabb módszert effektív kamatláb módszernek nevezzük. A következő lépésekkel készül a táblázat ezzel a módszerrel:

  1. Számítsa ki a fizetendő kötvény aktuális egyenlegét a fennmaradó pénzáramainak diszkontálásával. Az alkalmazott diszkontráta a piaci kamatláb. A piaci kamatláb a tényleges kamatláb.

  2. Szorozza meg a kötvény névértékét a megadott kamatlábbal, hogy elérje a kötvényre az adott időszakban fizetendő kamatfizetést.

  3. Szorozza meg a kötvény jelenlegi egyenlegét az effektív kamatlábbal, hogy elérje az időszakra vonatkozó kamatráfordítást.

  4. Számítsa ki a kamatfizetés (2. lépés) és a kamatráfordítás (3. lépés) közötti különbséget. Ez az időszakban amortizálandó kötvény diszkontja vagy prémiuma.

  5. Ha volt kedvezmény az adott időszakban, adja hozzá az amortizált összeget a kötvény kezdő egyenlegéhez, hogy elérje a kötvény végső egyenlegét. Ha volt prémium az időszakban, vonja le az amortizált összeget a kezdeti egyenlegből, hogy elérje a kötvény végső egyenlegét.

A kötvény amortizációs ütemtervének elkészítésének egyszerűbb, de kevésbé pontos módja a lineáris módszer alkalmazása. A következő lépésekkel készül az ütemezés ennek a megközelítésnek az alkalmazásával:

  1. Számítsa ki a fizetendő kötvény aktuális egyenlegét a fennmaradó pénzáramainak diszkontálásával. Az alkalmazott diszkontráta a piaci kamatláb. A piaci kamatláb a tényleges kamatláb.

  2. Ossza el a teljes kedvezményt vagy prémiumot a hátralévő időszakok számával, hogy meghatározza a tárgyidőszakban amortizálandó összeget.

  3. Szorozza meg a kötvény névértékét a megadott kamatlábbal, hogy elérje a kötvényre az adott időszakban fizetendő kamatfizetést.

  4. Ha van kedvezmény, számítsa ki a kamatköltséget úgy, hogy az amortizált összeget hozzáadja a kamatfizetéshez. Ha van prémium, akkor számítsa ki a kamatráfordítást úgy, hogy levonja az amortizált összeget a kamatfizetésből.

  5. Ha volt kedvezmény az adott időszakban, adja hozzá az amortizált összeget a kötvény kezdő egyenlegéhez, hogy elérje a kötvény végső egyenlegét. Ha volt prémium az időszakban, vonja le az amortizált összeget a kezdeti egyenlegből, hogy elérje a kötvény végső egyenlegét.