Melyik pénzügyi kimutatás a legfontosabb?

A pénzügyi kimutatások legfontosabb elemei az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow kimutatás. Ezeket az állításokat úgy tervezték, hogy azok összességükben vegyék figyelembe, hogy teljes képet alkossanak a vállalkozás pénzügyi helyzetéről és eredményeiről. Esetenként fel lehet tüntetni, hogy a pénzügyi kimutatások mindegyike a legfontosabb, bár a végső válasz a felhasználó igényeitől függ. A legfontosabb szempontok, amelyek a pénzügyi kimutatások mindegyikét előnyben részesítik, a következők:

  • Eredménykimutatás . A felhasználók többsége számára a legfontosabb pénzügyi kimutatás valószínűleg az eredménykimutatás lesz, mivel feltárja a vállalkozás nyereségtermelő képességét. Ezenkívül az eredménykimutatásban felsorolt ​​információk többnyire viszonylag aktuális dollárban vannak megadva, ésszerű pontosságot jelentenek. Nem fedi fel azonban a nyereség megszerzéséhez szükséges eszközök és kötelezettségek összegét, és eredményei nem feltétlenül egyenlőek a vállalkozás által generált pénzáramokkal. Ezen okmány pontossága szintén gyanús lehet, ha a számviteli készpénzt használják. Így az eredménykimutatás önmagában használva kissé félrevezető lehet.

  • Mérleg . A mérleg valószínűleg sok felhasználó által a harmadik helyre kerül, mivel nem fedi fel a műveletek eredményét, és a benne felsorolt ​​számok egy része történeti költségeken alapulhat, ami kevésbé informatívvá teszi a jelentést. Mindazonáltal a mérlegnek jelentős jelentősége van az eredménykimutatással párosítva, mivel feltárja az eredménykimutatásban feltüntetett árbevétel és nyereség támogatásához szükséges beruházások összegét.

  • Pénzforgalmi kimutatás . A legfontosabb pénzügyi kimutatás lehetséges jelöltje a cash flow kimutatás, mert kizárólag a pénzbevételek és a kiáramlások változásaira összpontosít. Ez a jelentés az eredménykimutatásnál világosabban szemlélteti a társaság pénzforgalmát, amely néha torz eredményeket mutathat be, különösen akkor, ha az időbeli elhatárolások az eredményszemléletű elszámolás alapján vannak előírva.

A kérdés egy másik módja, hogy melyik két állítás szolgáltatja a legtöbb információt? Ebben az esetben a legjobb választás az eredménykimutatás és a mérleg, mivel a cash flow kimutatás ebből a két dokumentumból állítható össze. A téma egy másik változata az, hogy a felhasználó perspektívája alapján arra következtessünk, melyik állítás a legfontosabb. Például:

  • Könyvvizsgálói perspektíva . A könyvvizsgálók ellenőrzik a mérleget, így ez az a dokumentum, amely a legnagyobb érdeklődéssel bír.

  • Befektetői perspektíva . A részvényérték befektetői elemzése nagyrészt a pénzáramlásokon alapul, ezért a pénzáramlások kimutatása iránti érdeklődés a legnagyobb.

  • Ügyvédi perspektíva . Aki pert indít egy vállalat ellen, először át akarja vizsgálni a mérlegét, hogy meggyőződjön arról, van-e elegendő eszköz a csatolásra, ha a per sikeres. Egyébként nem költséghatékony a per folytatása.

  • Menedzsment perspektíva . A menedzserek felelősek a vállalkozás finomhangolásáért, ezért valószínűleg a legmélyebben elmélyednek az eredménykimutatásban.