Negatív eredménytartalék

Amikor egy társaság nyereséget könyvel el, a nyereség összegét, a tőzsdei tulajdonosoknak fizetett osztalékok levonásával, az eredménytartalékban kell elszámolni, amely egy saját tőke számla. Amikor egy vállalat veszteséget könyvel el, ezt is az eredménytartalékban kell elszámolni. Ha a veszteség összege meghaladja a felhalmozott eredmény számlán korábban megkezdett eredményként elszámolt nyereség összegét, akkor egy vállalat negatív eredménytartalékkal rendelkezik. Negatív eredménytartalék akkor keletkezhet egy nyereséges vállalat számára, ha osztalékot oszt fel, amely összesítve meghaladja a társaság alapítása óta elért nyereség teljes összegét.

A negatív eredménytartalék az eredménytartalék számláján terhelési egyenlegként jelenik meg, nem pedig a nyereséges vállalatnál általában megjelenő hitelegyenlegként. A társaság mérlegében a negatív eredménytartalékot általában külön sorban halmozott hiányként írják le.

A negatív eredménytartalom a csőd mutatója lehet, mivel ez hosszú távú veszteségsorozatot jelent. Ritka esetekben ez azt is jelezheti, hogy egy vállalkozás képes volt hitelt felvenni, majd ezeket az alapokat osztalékként felosztani a részvényesek számára; ezt a műveletet azonban általában a hitelező kölcsönszerződései tiltják.