Belső értéke

A belső érték a részvényopció értékét méri. Ez egy részvény valós értékének az alapul szolgáló részvényopció lehívási árának meghaladó összege, szorozva annak a részvénynek a számával, amelyre az eszköz átvált. A fogalmat a kibocsátott részvényopció értékének elismerésekor használják.

Példa a belső értékre

A Luminescence Corporation egy magántulajdonban lévő társaság. Kibocsát egy 5 000 000 dolláros átváltható adósságinstrumentumot, amelyet két év alatt a társaság törzsrészvényévé lehet átalakítani, 12 dollár konverziós áron (ami a részvény jelenlegi valós értéke is). Az adósságmegállapodásban szerepel egy további rendelkezés, miszerint az átváltási ár 18 hónap alatt 8 dollárra csökken, ha a Luminescence nem teljesíti az első nyilvános ajánlattételt addig a napig.

A konverziós opció belső értékét a következőképpen számítják ki:

(Megszerzett finanszírozás ÷ végső konverziós ár) × konverziós árak különbsége)

= (5 000 000 USD 8 USD) × (12 USD - 8 USD) = 2 500 000 USD

A lumineszcenciának fel kell ismernie a konverziós opció belső értékét, amikor kibocsátja a konvertibilis eszközt.