Behívott alaptőke

A lehívott részvénytőke a befektetők számára kibocsátott részvények azzal a megegyezéssel, hogy a részvényekért később fizetnek, vagy részletekben. A részvényeket ilyen módon lehet kibocsátani annak érdekében, hogy a részvényeket nyugodt feltételek mellett értékesítsék a befektetőknek, ami növelheti a vállalkozás által megszerezhető tőke teljes összegét. A "lehívott" hivatkozás azt jelenti, hogy a vállalat kérelmet nyújtott be a ki nem fizetett egyenleg egy részének vagy egészének. Technikailag a fizetési igény a kibocsátó társaság igazgatóságától származik.

Miután a részvényes kifizette a kibocsátó egységnek a kibocsátott részvényekkel szemben fennálló teljes összeget, ezeket a részvényeket behívottnak, kibocsátottnak és teljes mértékben kifizetettnek kell tekinteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a részvényeket bejegyezték, ami lehetővé tenné a részvényes számára, hogy a részvényeket eladja harmadik félnek. A regisztrációs folyamat megköveteli, hogy a kibocsátó nyilvántartásba vegye a részvényeket az illetékes kormányzati felügyeleti szervnél, amely hosszadalmas pályázati eljárást és a kibocsátó folyamatos nyilvános pénzügyi jelentését foglalja magában.

Miután egy részvényes befizette a lehívott részvénytőkét, a leggyakoribb, hogy a részvényeket egyszerűen a forgalomban lévő részvények teljes részének tekintik, korábbi státuszuk további leírása nélkül.