Közös állomány megfelelője

Mi a törzsrészvény-egyenérték?

A törzsrészvény-egyenérték egy átváltható értékpapír, amelyet kereskedési célból lényegében megegyeznek egy részvénykibocsátással. Ez a bánásmód csak akkor fordul elő, ha az átváltható értékpapír piaci ára meghaladja az értékpapírba beépített opció lehívási árát. Ezen a piaci áron vagy meghaladva az értékpapír átváltható részvényekké; e piaci ár alatt az ember pénzt veszítene, ha az értékpapírt törzsrészvényre váltaná, ezért nem tekinthető törzsrészvény-egyenértéknek. Példák a törzsrészvény-egyenértékekre:

  • Átalakítható kötvények

  • Előnyben részesíthető átváltható részvény

  • Lehetőségek

  • Opciók

Potenciálisan hígító értékpapírok

Egy kissé eltérő koncepció a potenciálisan hígító értékpapírok. Ez egy számviteli kifejezés, amely azonos típusú értékpapírokat foglal magában. Egy potenciálisan hígító értékpapír hígíthatja a jelenlegi részvényesek részesedését, és így szerepel a hígított részvényenkénti eredmény kiszámításakor. Ha egy nyilvános tulajdonban lévő társaság tőkeszerkezetében több típusú részvény van, mint törzsrészvény, akkor mind az egy részvényre jutó alaperedményt, mind az egy részvényre jutó eredmény hígított értékét be kell mutatnia az eredménykimutatásban.