Osztalék hátralékban

A hátralékos osztalék a halmozott preferált részvényekhez kapcsolódó osztalékfizetés, amelyet a várható időpontig nem fizettek ki. Ezeket az osztalékokat az igazgatóság nem engedélyezte, mivel a kibocsátó szervezet nem rendelkezik elegendő készpénzzel a befizetéshez. Ehelyett ennek a nemfizetésnek a meglétét a pénzügyi kimutatásokat kísérő lábjegyzetek mutatják be.

A hátralékos osztalék több egymást követő fizetési dátumra is felhalmozódhat, ha egy vállalkozás pénzügyi körülményei nem teszik lehetővé ezeket a kifizetéseket. Ha a helyzet valaha javul, az igazgatóság engedélyezi ezen osztalékok egy részének vagy egészének kifizetését. Az engedély megadását követően ezek az osztalékok rövid lejáratú kötelezettségként megjelennek a kibocsátó szervezet mérlegében.

Kifizetésekor a hátralékos osztalék a kapcsolódó elsőbbségi részvény jelenlegi tulajdonosához kerül. Nem folyósítanak kifizetést annak a személynek vagy szervezetnek, amely a részvényeket az osztalék elmaradása idején tartotta.

A hátralékos osztalék megléte aggasztja a közönséges részvénytulajdonosokat, mivel csak akkor kaphatnak osztalékot, ha a hátralékos osztalék teljes összegét kifizetik a preferált részvényeseknek.