Szabályzat tisztességes közzététele

A Fair Fair Disclosure (FD) előírja, hogy a társaságnak azonnal közzé kell tennie a nyilvánosság számára minden lényeges, nem nyilvános információt, amelyet a társaságon kívüli egyes személyeknek nyilvánosságra hozott. Arra tervezték, hogy a nagyközönség olyan információkat szerezzen, amelyeket kiválasztott egyénekkel is megosztottak.

A rendeletet olyan helyzetekre hozták létre, amelyekben a vállalatokról kiderült, hogy néhány kiválasztott kívülállónak adtak lényeges, nem nyilvános információkat, például előre jelezték a kereseti eredményeket. A kívülállók az információkat felhasználhatták olyan kereskedésekre, amelyek tisztességtelen versenyhelyzetbe hozták őket más, kevésbé tájékozott befektetőkkel szemben. A vállalatvezetők állítólag manipulálni tudták az elemzőket is azzal, hogy előzetes tájékoztatást adtak azoknak, akik kutatási jelentéseikben kedvezően ábrázolták a vállalatot.

Ezen kérdések leküzdése érdekében az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság (SEC) kiadta az FD rendeletet. Ez a rendelet előírja, hogy a társaság haladéktalanul tegye közzé a nyilvánosság számára minden olyan nem nyilvános információt, amelyet a társaságon kívüli egyes személyeknek nyilvánosságra hozott.

Az FD rendelet következő szövegét alaposan szerkesztették, hogy nagy mennyiségű legalest tartalmazó formátumot tömörítsenek a rendelet lényegét megfogalmazó formátumba:

a. Amikor egy kibocsátó vagy a nevében eljáró bármely személy bármilyen lényeges, nem nyilvános információt nyilvánosságra hoz az adott kibocsátóval vagy az értékpapírokkal kapcsolatban [brókernek, kereskedőnek, befektetési tanácsadónak, befektetési társaságnak vagy a kibocsátó értékpapírjának tulajdonosának], a kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia ezen információk:

1. Egyidejűleg, szándékos nyilvánosságra hozatal esetén; és

2. Haladéktalanul nem szándékos nyilvánosságra hozatal esetén. Azonnal azt jelenti, amint az ésszerűen praktikus, miután a kibocsátó magas rangú tisztviselője megtudja, hogy nem szándékos nyilvánosságra hozatal történt. Ez a nyilvánosságra hozatal semmiképpen sem lehet későbbi, mint a 24 órás időtartam vagy a következő napi kereskedés megkezdése a New York-i tőzsdén.

b. E szakasz a) pontja nem alkalmazandó az alábbiakra vonatkozó közzétételre:

1. Olyan személynek, aki bizalommal vagy bizalommal tartozik a kibocsátó felé (például ügyvéd, befektetési bankár vagy könyvelő);

2. Olyan személynek, aki kifejezetten vállalja, hogy a nyilvánosságra hozott információkat bizalmasan kezeli;

3. Az értékpapír-törvény alapján bejegyzett értékpapír-felajánlás kapcsán, ha a nyilvánosságra hozatal nyilvántartásba vételi nyilatkozattal történik, vagy az értékpapír-kínálattal kapcsolatban a bejegyzési nyilatkozat benyújtása után tett szóbeli közléssel történik.

Ne feledje, hogy a szabályozást csak azok a magánszemélyek váltják ki, akik vagy befektetők, vagy akik a befektetési iparban dolgoznak. Nincs szó a házastársak vagy más családtagok általi nyilvánosságra hozatalról, mivel egy ilyen követelmény valóban nyomasztó mennyiségű információkövetést követel meg a befektetői kapcsolatokkal foglalkozó személyzet részéről. Emellett a házastársak és más családtagok bennfentesnek tekinthetők, tekintettel a vállalati alkalmazottakhoz fűződő kapcsolatukra.

Az FD rendelet kimondja, hogy a lényeges, nem nyilvános információk „nyilvánosságra hozatalát” 8-K formanyomtatvány-benyújtásnak, vagy az információ terjesztésének tekintik „egy másik nyilvánosságra hozatali módszerrel, amelyet ésszerűen úgy terveztek, hogy széleskörű, nem kizáró módon terjessze az információt a nyilvánosságnak." A legtöbb vállalat a 8-K űrlap kiadásával kezeli a helyzetet. Ne feledje, hogy ez egyike azon ritka alkalmaknak, amikor nem engedélyezi a szokásos négy munkanapot, amelyen belül 8-K-t állíthat ki. Ehelyett azt várják, hogy a 8-K 24 órán belül megjelenik, miután egy nyilvánosságra hozatali esemény a vállalat egyik vezető tisztviselőjének tudomására jutott.